Služby

Komplexní účetnictví

Komplexní účetnictví

Zajištujeme zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence a to pro právnícké osoby a fyzické osoby, neziskové organizace, nadace, sdružení apod. Poskytujeme kompletní servis včetně zpracování mezd. Zastupujeme klienta při jednáních na Finančním úřadě, Správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojištovnách.

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Poskytujeme daňové konzultace a komplexni poradenství v oblasti českých daní. Našim klientům pomáháme s minimalizací daňové zátěže, s vypracováním daňových přiznání či s vhodnou volbou právní formy z daňového hlediska.

Účetnictví online

Účetnictví online

Nabízíme vedení účetnictví on-line. Ke zpracování dokladů dochází jednak v naší kanceláři zadáním do ekonomického systému a jednak ve Vaší firmě. Sami si zvolíte, do které účetní agendy potřebujete mít vlastní přístup (fakturace, pokladna). Předávání dokladů mezi Vámi a naší firmou je možné jednak prostřednictvím elektronické pošty nebo fyzicky.

Dotační management

Dotační management

Schválením projektové žádosti o dotaci z fondů Evropské unie proces získávání finanční podpory z EU rozhodně nekončí.

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Nabízíme kompletní zpracování mzdové agendy a vedení mzdového účetnictví ve Vámi požadovaném rozsahu. Pomůžeme Vám mimo jiné s evidencí zaměstananců, výpočtem odměn opracovníků, s vypracováním všech podkladů a výkazů pro úřady nebo za vás budeme jednat s příslušnými úřady i bankami.

Zakládání společností

Zakládání společností

Ulehčíme Vám Vaše podnikání a ušetříme Váš čas a veškeré formální a administrativní postupy vyřešíme za Vás. Založíme pro Vás obchodní společnost nebo družstvo na míru, zajistíme její správu a nastavíme Vaši smluvní základnu s Vašimi obchodními partnery podle Vašich potřeb.

Audit účetního systému

Audit účetního systému

Účelem auditu je ověřit, zda je účetnictví vedeno v souladu s platnou právní úpravou, zejména zda je vedeno průkazným a správným způsobem a zda údaje obsažené v účetní závěrce věrně a poctivě zobrazují předmět účetnictví. Součástí auditu je také ověření i prověrka údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami sestavené podle § 66 obchodního zákoníku.

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví

Nabízíme zpracování podkladů z oblasti manažerského účetnictví podle přání klienta. Pomocí manažerského účetnictví můžete sledovat náklady Vaší firmy podle různých hledisek. Pro inspiraci uvádíme nejběžnější členění nákladů.