O nás

O nás

Jsme společnost zabývající se poskytováním komplexních služeb v oblasti účetní, daňové a mzdové problematiky pro fyzické osoby, akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným s patnáctiletou tradicí.

V našem týmu působí zkušení daňoví poradci a pracovníci s ekonomickým a právním vzděláním.

Pracovníci našeho týmu pravidelně prochází neustálým systémem vzdělávání, což zaručuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb. V našem týmu je vzájemná zastupitelnost a je tedy zaručeno plynulé vedení agendy.

Mimo samotné vedení účetnictví a zpracovávání daňových přiznání připravujeme pro naše klienty ekonomické reporty, které jim umožňují se lépe zorientovat v hospodaření jejich společností a zároveň jim ušetří spoustu času, financí a starostí.

Rozsah poskytovaných služeb

 • Vedení účetnictví
 • Vedení účetnictví on-line
 • Pobočkové zpracování účetnictví
 • Vedení mezd a personalistika
 • Manažerské účetnictví
 • Daňové poradenství
 • Ekonomické analýzy a studie
 • Účetní audit
 • Audit účetního systému
 • Dotační management
 • Zakládání společností

 

Případová studie

 • Průměrné mzdové náklady na jednu účetní jsou přibližně 26.800,- Kč/ měsíc, což je 321 600 Kč/rok (včetně sociálního a zdravotního pojištění).
 • V případě, že účetní účtuje v průměru za kalendářní měsíc 250 dokladů by náklady na vedení účetnictví prostřednictvím naší společnosti činily přibližně 150 000 Kč/ rok.

Největší výhodou externího účetnictví je značná finanční úspora

 

Zásady ochrany osobních údajů

SIPLEX s.r.o. se sídlem Lidická 2006/26, 602 00 Brno

IČ: 255 39 141 zaps. v OR KS Brno C 31690

Ing. Radim Kadlček, tel. 541 249 612, e-mail: siplex@siplex.cz

předkládá tyto zásady ochrany osobních údajů dle Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení).

Osobní údaje získávané ze smluvních vztahů mezi obchodní korporací SIPLEX s.r.o. a jejími zaměstnanci, stejně jako s obchodními partnery a klienty, kteří jsou v pozici správce a na základě Hlavní smlouvy čerpají služby SIPLEX s.r.o., zpracováváme v souladu s Nařízením. Zájemci o naše služby uzavírají ještě Zpracovatelskou smlouvu, v níž jsou uvedeny podmínky Zpracování. SIPLEX obvykle nezpracovává osobní údaje na základě Souhlasu, pokud to nevyžaduje situace. V případě poskytnutého Souhlasu eviduje tyto Souhlasy a pracuje s nimi v souladu s jejich obsahem a určením. Dodržuje při tom podmínky ochrany osobních údajů a zabezpečuje ochranu všemi technickými, právními a procesními nástroji.

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány především pro naplňování smluvních vztahů a to jen po dobu určenou právními předpisy a Zpracovatelskou smlouvou. Uloženy pro případ nutnosti prokazovat správnost postupu jsou po dobu nezbytně nutnou. Dodržujeme  přitom zásady korektnosti a minimalizace zpracovávaných údajů. Všechny chráněné osobní údaje jsou uloženy jen na vlastním serveru zajištěném dostatečnou sw ochranou a pravidelným zálohováním. Tištěné dokumenty jsou uloženy do k tomu určených pořadačů v uzamčených prostorách chráněných přístupovým kódem a alarmem. K chráněným osobním údajům mají přístup jen osoby pověřené zpracováním a tyto přístupy jsou zabezpečeny hesly. Dodržování postupů a procesů při zpracování vychází z vnitřních směrnic.

SIPLEX s.r.o. provozuje webový portál, na kterém publikuje novinky a důležité informace. Rovněž nabízí možnost navázat komunikaci a může zodpovídat dotazy. Kontaktní spojení na dotazujícího je udržováno jen po dobu nezbytnou k vyřízení dotazu, po té je odstraněno. Každý účastník sociálních sítí bere na vědomí dopady ze sdílených informací a je srozuměn s tím, že SIPLEX nemůže převzít odpovědnost za možnosti nekontrolovaného šíření informací na sociálních sítích. Za dosažením ochrany osobních údajů omezuje publikační činnost na bezpečnou míru.

SIPLEX s.r.o. je připraven reagovat na požadavky držitelů osobních údajů v rozsahu provádění změn, či uplatnění práva být zapomenut, pokud toto právo se nekříží s povinností prokazovat uskutečněnou ekonomickou činnost. Kontaktní spojení pro takové případy je uvedeno v záhlaví tohoto prohlášení. Toto prohlášení se může měnit v souladu se změnami v prostředí a legislativy.

Další služby

Účetnictví online

Manažerské účetnictví

Mzdy a personalistika

Mohlo by vás zajímat

[více]

Audit účetního systému

[více]

Manažerské účetnictví