O nás

Ceník

Cena pro každého klienta bude posuzována individuálně dle náročnosti a množství doložených dokladů. Dalším aspektem stanovení ceny je množství zpracovaných dokladů klientem (vystavení FV, vedení poklady, vedení skladové evidence), zda klient využívá elektronické bankovnictví atd.

 

Cenu je možné stanovit dohodou a to za jednotlivé úkony nebo paušální sazbou dle dohody.

 

Vedení účetnictví (bez paušálu)  
Za položku v účetním deníku zaúčtovanou ručně

od 31,-Kč/ks

Za položku v účetním deníku zaúčtovanou klientem nebo elektronicky od 16,-Kč/ks
   
Přiznání k dani z příjmů FO  
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy, nájem apod.) - bez MSSZ a ZP od  900,-Kč
Přiznání FO k dani z příjmů (OSVČ)+výkazy MSSZ a ZP od 2.800,-Kč
   
Přiznání k dani z příjmů PO (podle výše ročního obratu)  
Přiznání k dani z příjmů PO + výkazy + příloha od 5.000,-Kč
Přiznání k dani z příjmů PO + výkazy + příloha - v plném rozsahu od 5.900,-Kč
Podání přiznání DPPO daňovým poradcem od 6.400,-Kč
   
Podání přiznání DPPO (FO) daňovým poradcem od 4.500,-Kč
   
Přiznání k dani z přidané hodnoty  
Přiznání k DPH měsíční, čtvrtletní plátce 370-700,-Kč/ks
Kontrolní hlášení k DPH  370-700,-Kč/ks 
Přiznání k dani silniční  
Přiznání k dani silniční (1.auto) 430,-Kč
Přiznání k dani silniční (2. a další auto) - hodinová sazba zpracování 800,-Kč
   
Přiznání k dani z nemovitostí  
Přiznání k dani z nemovitostí a z převodu nemovitostí od 800,-Kč
   
Ostatní služby  
Zastupování na úřadech, poradenství, školení, vícepráce 800,-Kč /h
Sepsání vnitřních směrnic společnosti od 320,-Kč/ks
Daňové poradenství 1.600,-Kč/h
Mzdy a personalistika  
Vedení mzdy – Pracovní smlouva 330,- Kč/zam
Vedení mzdy – Dohoda o provedení práce 260,- Kč/ zam
Zastupování na úřadech, poradenství, vícepráce 800,- Kč/h

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Další služby

Manažerské účetnictví

Zakládání společností

Mzdy a personalistika

Mohlo by vás zajímat

[více]

Audit účetního systému

[více]

Manažerské účetnictví