O nás

Ceník

Cena pro každého klienta bude posuzována individuálně dle náročnosti a množství doložených dokladů. Dalším aspektem stanovení ceny je množství zpracovaných dokladů klientem (vystavení FV, vedení poklady, vedení skladové evidence), zda klient využívá elektronické bankovnictví atd.

 

Cenu je možné stanovit dohodou a to za jednotlivé úkony nebo paušální sazbou dle dohody.

 

Vedení účetnictví (bez paušálu)  
Za položku v účetním deníku

od 22,-Kč/ks

   
Vedení účetnictví – paušál (posuzován podle počtu položek takto:)  
0 - 25 položek za měsíc 500,- Kč/m
26 – 50 položek za měsíc 1.000,-Kč/m
51 – 75 položek za měsíc 1.500,-Kč/m
76 – 150 položek za měsíc

3.000,­-Kč/m

Nad 150 položek za měsíc Cena dle dohody
   
Přiznání k dani z příjmů FO  
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) - bez SSZ a ZP od  600,-Kč
Přiznání FO k dani z příjmů (OSVČ)+výkazy SSZ a ZP od 2.000,-Kč
   
Přiznání k dani z příjmů PO (podle výše ročního obratu)  
Přiznání k dani z příjmů PO + výkazy + příloha od 3.500,-Kč
dtto v plném rozsahu od 4.000,-Kč
Přiznání PO - spolky s hospodářskou činností k dani z příjmů + výkazy + příloha od 3.000,-Kč
dtto v plném rozsahu od 3.500,-Kč
   
Podání přiznání DPPO (FO) daňovým poradcem od 4.000,-Kč
   
Přiznání k dani z přidané hodnoty  
Přiznání k DPH měsíční, čtvrtletní plátce od 500,-Kč/ks
Kontrolní hlášení k DPH  od 300,-Kč/ks 
Přiznání k dani silniční  
Přiznání k dani silniční (1.auto) 250,-Kč
Přiznání k dani silniční (2. a další auto) od 400,-Kč
   
Přiznání k dani z nemovitostí  
Přiznání k dani z nemovitostí a z převodu nemovitostí od 500,-Kč
   
Ostatní služby  
Zastupování na úřadech, poradenství, školení, vícepráce 500,-Kč /h
Sepsání vnitřních směrnic společnosti od 200,-Kč/ks
Digitalizace účetní závěrky a zaslání na obch. rejstřík od 200,-Kč
Daňové poradenství 1.000,-Kč/h
Mzdy a personalistika  
Vedení mzdy – Pracovní smlouva 220,- Kč/zam
Vedení mzdy – Dohoda o provedení práce 180,- Kč/ zam
Zastupování na úřadech, poradenství, vícepráce 500,- Kč/h

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Další služby

Účetnictví online

Komplexní účetnictví

Zakládání společností

Mohlo by vás zajímat

[více]

Audit účetního systému

[více]

Manažerské účetnictví