Aktualita

Dotační management

Schválením projektové žádosti o dotaci z fondů Evropské unie proces získávání finanční podpory z EU rozhodně nekončí.

Prostředky z fondů EU jsou vypláceny až na základě řádně zdokumentovaného průběhu projektu, po splnění všech závazných ukazatelů, po podání a schválení Žádosti o platbu a obvykle také po prověření kontrolou ze strany poskytovatele dotace.

Společnost SIPLEX Vám nabízí:

  •  Administrativní a finanční řízení projektu
  •  Realizaci výběrových řízení
  •  Komunikaci s poskytovatelem dotace
  •  Zpracování průběžných a závěrečných zpráv z průběhu projektu
  •  Podání Žádosti o platbu
  •  Zastupování při kontrolách a správních řízeních souvisejících s projektem
  •  Zajištění splnění monitorovacích ukazatelů po dobu následné udržitelnosti projektu

 

Další služby

Účetnictví online

Komplexní účetnictví

Manažerské účetnictví

Mohlo by vás zajímat

[více]

Audit účetního systému

[více]

Manažerské účetnictví