Aktualita

Mzdy a personalistika

Nabízíme kompletní zpracování mzdové agendy a vedení mzdového účetnictví ve Vámi požadovaném rozsahu. Pomůžeme Vám mimo jiné s evidencí zaměstananců, výpočtem odměn opracovníků, s vypracováním všech podkladů a výkazů pro úřady nebo za vás budeme jednat s příslušnými úřady i bankami.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

  • Kompletní evidence všech zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, vedlejším pracovním poměru a pracovníků pracujících na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
  • Výpočet čisté mzdy pro zaměstnance na HPP, pracovníky pracující na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, výpočet odměny členů statutárních orgánů.
  • Příprava výplatních pásek pro zaměstnance, jejich rozesílání přímo zaměstnancům.
  • Spolupráce s bankou, vystavení bankovních příkazů pro mzdy.
  • Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti, její vyúčtování.
  • Vypracování všech podkladů a výkazů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jednání s těmito úřady, přihlášky a odhlášky zaměstnanců.
  • Zpracování podkladů při zahájení pracovního poměru a při jeho ukončení.
  • Jednání s úřady, zastupování při kontrolách na úřadech (FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny).
  • Další agenda spojená se zaměstnanci (srážky ze mzdy, penzijní připojištění, pojištění, splátky půjček formou srážky ze mzdy apod.).
  • Další činnosti v souvislosti se zpracováním mezd a vedením mzdového účetnictví dle Vašeho požadavku.

Další služby

Daňové poradenství

Zakládání společností

Účetnictví online

Mohlo by vás zajímat

[více]

Audit účetního systému

[více]

Manažerské účetnictví