Aktualita

Audit účetního systému

Účelem auditu je ověřit, zda je účetnictví vedeno v souladu s platnou právní úpravou, zejména zda je vedeno průkazným a správným způsobem a zda údaje obsažené v účetní závěrce věrně a poctivě zobrazují předmět účetnictví. Součástí auditu je také ověření i prověrka údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami sestavené podle § 66 obchodního zákoníku.

Nabízíme Vám zpracování kompletního auditu účetní závěrky dle legislativního rámce České republiky pro všechy druhy společností. 

Nabízíme i zpracování auditu konsolidované účetní závěrky. Dále nabízíme zpracování auditu řádné i mimořádné účetní závěrky na základě dobrovolného rozhodnutí klienta o zpracování auditu.

Na základě domluvy s klientem jsme schopni provádět činnosti interního auditu.

Další služby

Manažerské účetnictví

Mzdy a personalistika

Komplexní účetnictví

Mohlo by vás zajímat

[více]

Audit účetního systému

[více]

Manažerské účetnictví