Aktualita

Upozornění pro plátce daně ze závislé činnosti

Termín pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 zůstává nezměněn.

Roční zúčtování záloh plátce provede do 31.3.2014 a přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí v termínu do 30.4.2014.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tiskopis MFin 5457) - pro zdaňovací období 2014 zůstává v platnosti vzor č. 22.

Další služby

Daňové poradenství

Mzdy a personalistika

Komplexní účetnictví

Mohlo by vás zajímat

[více]

Audit účetního systému

[více]

Manažerské účetnictví